Artikel 2.12. Begripsbepaling titel 3
In deze titel wordt verstaan onder:
a. leraar vo: leraar als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs BES ;
b. bve: beroepsonderwijs en educatie als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs BES ;
c. docent bve: docent als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs BES ;
d. leerling: leerling als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs BES ;
e. deelnemer: deelnemer als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs BES .
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Bekwaamheidseisen leraren en docenten
+ Hoofdstuk 3. Tijdelijke afwijking bekwaamheidseisen voortgezet onderwijs
+ Hoofdstuk 4. Aanwijzing onderwijsactiviteiten vakleerkrachten in het primair onderwijs en leerkrachten basisonderwijs in het praktijkonderwijs
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht