Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit beloning niet-ambtelijke leden Audit Committee OCW 2006

Uitgebreide informatie
Besluit van 6 februari 2006, houdende toekenning van een vaste beloning aan niet-ambtelijke leden van het Audit Committee (Besluit beloning niet-ambtelijke leden Audit Committee OCW 2006)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 januari 2006, nr. 2005/34989 van de directie Financieel Economische Zaken;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Aan de niet-ambtelijke leden van het Audit Committee OCW, bedoeld in artikel 2 van het Besluit Instelling Audit Committee OCW 2005, wordt in plaats van Vacatiegeld een vaste beloning toegekend.
2.
De niet-ambtelijke leden van het Audit Committee OCW ontvangen een vaste beloning ten bedrage van € 2500,00, per kwartaal toegekend. De beloning per jaar bedraagt 10,05% van de jaarwedde, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2005.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beloning niet-ambtelijke leden Audit Committee OCW 2006.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 6 februari 2006
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgegeven de tweede maart 2006
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht