Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2016. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2016.

Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescollege Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

Uitgebreide informatie
Besluit van 20 maart 2013, nr. 13.000519, houdende de benoeming en vergoeding van de leden van het Adviescollege Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 8 maart, nr. 357426;
Gelet op artikel 11, eerste en tweede lid, van de Kaderwet adviescolleges;
Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Gelet op artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;
Gelet op het Instellingsbesluit Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de periode van vier jaar tot lid van het Adviescollege Review Board worden benoemd:
a. de eer dr. T.A. Rodrigues, te Zevenhuizen, tevens voorzitter;
b. mevrouw prof. dr. L. Sneller, te Soest;
c. de heer drs. M.C.J. van Breukelen, te Pijnacker;
d. de heer ir. J. Froger, te Gronsveld;
e. de heer ir. A. Groothedde, te Apeldoorn;
f. de heer prof. dr. ir. R. Maes, te Amsterdam.
1.
De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen per vergadering een vergoeding.
2.
De vergoeding per vergadering van de leden van de commissie bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .
3.
De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2012.
Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan betrokkenen en aan het Adviescollege Review Board.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht