een directeur van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu belast met maritieme zaken;
de Hoofdingenieur-Directeur van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat onder wiens verantwoordelijkheid het nautisch beheer van de Eems valt; en
een door de Directeur Generaal Ruimte en Water aan te wijzen ambtenaar.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Benoeming leden Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart
Artikel 2. Benoeming leden Permanente Nederlands-Duitse Eemscommissie
Artikel 3. Intrekken besluiten
Artikel 4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht