Let op. Deze wet is vervallen op 9 oktober 2011. U leest nu de tekst die gold op 8 oktober 2011.

Artikel 1 Besluit beoordeling ambtenaren BES

Uitgebreide informatie
a. ambtenaar: degene die door Onze Minister is aangesteld om in openbare dienst op Bonaire, Sint Eustatius of Saba werkzaam te zijn;
b. beoordeling: een op grond van dit besluit vastgelegde waardering ten aanzien van het functioneren van de ambtenaar in een beoordelingsperiode;
c. beoordelingsautoriteit: de functionaris die de beoordeling vaststelt;
d. beoordelingsadviseur: de door de beoordelingsautoriteit aangewezen functionaris die binnen de dienst zorgdraagt voor de goede gang van zaken omtrent de personeelsbeoordeling;
e. functie: ieder samenhangend geheel van werkzaamheden en diensten dat door een ambtenaar wordt verricht;
f. gedragscriteria: aspecten van het arbeidsgedrag van belang voor het vormen van een oordeel over de functievervulling van de ambtenaar en toepasbaar op een veelheid van functies;
g. functiegezichtspunten: aspecten en afspraken met betrekking tot de functievervulling gebaseerd op de organisatiedoelstelling, functieomschrijving en de gestelde prioriteiten;
h. informant: de door de beoordelaars aangewezen functionaris, die inlichtingen van feitelijke aard over het functioneren van de te beoordelen ambtenaar kan verstrekken;
i. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Inhoudsopgave
- Begripsbepalingen
+ Het beoordelen
- Frequentie en tijdvak van beoordelen
- Criteria bij het opmaken van een beoordeling
- Het opmaken van de beoordeling
- De instemming van de beoordelingsautoriteit
- Het beoordelingsgesprek
- Het indienen van bezwaar
- Vaststelling van de beoordeling
- Administratief beroep
- Instelling van een commissie
- De beslissing op het beroep
- Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht