Let op. Deze wet is vervallen op 9 oktober 2011. U leest nu de tekst die gold op 8 oktober 2011.

Artikel 12 Besluit beoordeling ambtenaren BES

Uitgebreide informatie
1.
De commissie brengt binnen 10 werkdagen na het horen van de ambtenaar advies uit aan Onze Minister.
2.
Onze Minister deelt binnen 10 werkdagen na ontvangst van het advies van de commissie aan de ambtenaar zijn beslissing op het door deze ingediende beroep mede. Onze Minister licht de ambtenaar daarbij schriftelijk in welke wijzigingen hij in de beoordeling heeft aangebracht. Daarbij vermeldt hij in voorkomend geval de redenen waarom hij niet of niet volledig aan de bezwaren is tegemoet gekomen.
3.
Indien met deze beslissing niet of niet geheel aan het beroep van de ambtenaar wordt tegemoet gekomen, wordt hem in de mededeling, bedoeld in het zesde lid, tevens kenbaar gemaakt dat de beslissing op het beroep een beschikking is als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet ambtenarenrechtspraak BES, en de termijn waarbinnen hij tegen deze beschikking bezwaar kan aantekenen bij het gerecht in ambtenarenzaken.
Inhoudsopgave
- Begripsbepalingen
+ Het beoordelen
- Frequentie en tijdvak van beoordelen
- Criteria bij het opmaken van een beoordeling
- Het opmaken van de beoordeling
- De instemming van de beoordelingsautoriteit
- Het beoordelingsgesprek
- Het indienen van bezwaar
- Vaststelling van de beoordeling
- Administratief beroep
- Instelling van een commissie
- De beslissing op het beroep
- Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht