Let op. Deze wet is vervallen op 9 oktober 2011. U leest nu de tekst die gold op 8 oktober 2011.

Artikel 4 lid 2 Besluit beoordeling ambtenaren BES

Uitgebreide informatie
2.
Het opmaken van de beoordeling geschiedt met inachtneming van de voor betrokkene geldende functiebeschrijving dan wel, bij afwezigheid daarvan, de door of vanwege de beoordelingsautoriteit opgedragen werkzaamheden/taken en de daaraan verbonden functie-eisen. Eisen waarvan de ambtenaar buiten zijn schuld geen kennis droeg, blijven daarbij buiten beschouwing.
Inhoudsopgave
- Begripsbepalingen
+ Het beoordelen
- Frequentie en tijdvak van beoordelen
- Criteria bij het opmaken van een beoordeling
- Het opmaken van de beoordeling
- De instemming van de beoordelingsautoriteit
- Het beoordelingsgesprek
- Het indienen van bezwaar
- Vaststelling van de beoordeling
- Administratief beroep
- Instelling van een commissie
- De beslissing op het beroep
- Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht