Let op. Deze wet is vervallen op 9 oktober 2011. U leest nu de tekst die gold op 8 oktober 2011.

Artikel 5 Besluit beoordeling ambtenaren BES

Uitgebreide informatie
1.
Een beoordeling wordt door de eerste beoordelaar in overleg met de tweede beoordelaar opgemaakt op het beoordelingsformulier zoals dat met de daarbij behorende instructie is gevoegd als bijlage bij dit besluit. Indien tussen de beoordelaars eventueel over één of meer punten geen overeenstemming kan worden bereikt, maakt de eerste beoordelaar daarvan aantekening op het beoordelingsformulier.
2.
De beoordelaars maken vervolgens op het in het eerste lid bedoelde formulier een beoordelingsadvies op waarna het formulier door de beoordelaars wordt ondertekend.
3.
In de gevallen dat een beoordelingsautoriteit als beoordelaar optreedt, zijn het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing.
4.
De eerste beoordelaar kan, al dan niet op verzoek van de te beoordelen ambtenaar, bepalen dat één of meer functionarissen die direct zicht hebben op het functioneren van de te beoordelen ambtenaar als informant optreden ten behoeve van de beoordelaars.
Inhoudsopgave
- Begripsbepalingen
+ Het beoordelen
- Frequentie en tijdvak van beoordelen
- Criteria bij het opmaken van een beoordeling
- Het opmaken van de beoordeling
- De instemming van de beoordelingsautoriteit
- Het beoordelingsgesprek
- Het indienen van bezwaar
- Vaststelling van de beoordeling
- Administratief beroep
- Instelling van een commissie
- De beslissing op het beroep
- Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht