Let op. Deze wet is vervallen op 9 oktober 2011. U leest nu de tekst die gold op 8 oktober 2011.

Besluit beoordeling ambtenaren BES

Uitgebreide informatie
1.
Onverminderd het bepaalde in het tweede tot en met vierde lid, geschiedt de beoordeling door een eerste en een tweede beoordelaar. De eerste beoordelaar is de directe chef van degene die wordt beoordeeld dan wel een andere door de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland aangewezen functionaris. De tweede beoordelaar is de directe chef van de eerste beoordelaar. Als beoordelingsautoriteit treedt op de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland.
2.
Ten aanzien van het staflid dat direct valt onder de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland is de eerste beoordelaar de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland en treedt als tweede beoordelaar op degene die wordt aangewezen door de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland. Als beoordelingsautoriteit treedt op de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland.
3.
De chef die direct valt onder de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland wordt beoordeeld door de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland. Als beoordelingsautoriteit treedt op Onze Minister.
4.
Ten aanzien van de directeur van het Rijksdienst Caribisch Nederland is de eerste beoordelaar de staatssecretaris van het desbetreffende ministerie en is de minister van het desbetreffende ministerie de tweede beoordelaar. Is geen staatssecretaris benoemd, dan treedt de minister van het desbetreffende ministerie op als eerste beoordelaar en de minister ad interim van het desbetreffende ministerie als tweede beoordelaar. Als beoordelingsautoriteit treedt op Onze Minister.
Inhoudsopgave
- Begripsbepalingen
- Het beoordelen
- Frequentie en tijdvak van beoordelen
- Criteria bij het opmaken van een beoordeling
- Het opmaken van de beoordeling
- De instemming van de beoordelingsautoriteit
- Het beoordelingsgesprek
- Het indienen van bezwaar
- Vaststelling van de beoordeling
- Administratief beroep
- Instelling van een commissie
- De beslissing op het beroep
- Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht