Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2009.

Besluit beoordelingskader individuele re-integratieovereenkomst 2008

Uitgebreide informatie
Besluit beoordelingskader individuele re-integratieovereenkomst 2008
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 4.7 Regeling SUWI;
Besluit:
Artikel 1
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de uitvoering van de Individuele re-integratieovereenkomst een beoordelingskader als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Het Besluit beoordelingskader individuele reïntegratieovereenkomst 2005 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2008. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 maart 2008, treedt het besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 april 2008.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beoordelingskader individuele re-integratieovereenkomst 2008
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 21 januari 2008
Voorzitter Raad van bestuur UWV
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht