1.
Overtreding van
b. een verbod krachtens artikel 4
is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 62, derde lid, van de Luchtvaartwet ( Stb. 1958, 47).
2.
Overtreding van een voorschrift gegeven krachtens de artikelen 2 of 5 is, voor zover die overtreding uitdrukkelijk als strafbaar feit is aangemerkt, een strafbaar feit als bedoeld in artikel 62, derde lid, van de Luchtvaartwet.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Toepassing
Artikel 2. Uitvoeren van vluchten
Artikel 3. Supersoon vliegen
Artikel 4. Beperking gebruik luchthavens
Artikel 5. Beperking geluidhinder door proefdraaien
Artikel 6. Strafbepaling
Artikel 7. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht