Besluit van de Minister van Justitie, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Algemene Inspectie van het Korps Rijkspolitie van het Ministerie van Justitie (1945–1992) (als bedoeld in artikel 10 van het Archiefbesluit 1995)
Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen, worden op grond van artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995 aan de openbaarheid van het naar het Nationaal Archief over te brengen archief van de Algemene Inspectie van het Korps Rijkspolitie van het Ministerie van Justitie bevattende de hierboven genoemde archieven, de volgende beperkingen gesteld:
4. De directeur van het Nationaal Archief bereidt de beschikbaarstelling van de dossiers voor. In de belangenafweging betrekt hij de belangen van alle personen waarvan persoonsgegevens in het dossier zijn opgenomen.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht