Artikel 2
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari Openbaar met ingang van 1 januari
501 2025 2070
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998, tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom niet openbaar.
2.
Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden, is het inventarisnummer genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998, tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom niet openbaar.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht