Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 8 april 2009, nr. DDI/ST/reg. 013/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Examencommissie voor de Buitenlandse Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1985
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Examencommissie voor de Buitenlandse Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1985, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari
3 2041
4 2056
5 2060
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Examencommissie voor de Buitenlandse Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1985’.
De
Minister
directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht