Besluit van 3 mei 2011, CDC/IVENT/DCDI/SSA nr. 2011010257, van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van archiefbescheiden van het archief van de Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948–1984, bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats
De Minister van Defensie,
Gelet op artikel 15, lid 1, onder a en b, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948–1984, niet openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummers: Niet openbaar tot 1 januari:
183 2057
258 2060
285 2059
1677 2059
4474 2029
2982 2060
2983 2060
2984 2060
2985 2060
2986 2060
2987 2060
6237 2059
11074 2035
11076 2035
11082 2035
11085 2035
11086 2035
11087 2035
11089 2035
11090 2035
11091 2035
11093 2035
11094 2035
11095 2035
11099 2035
11148 2051
11194 2060
11213 2060
11217 2054
11219 2060
11220 2033
11222 2033
11224 2060
11225 2033
11226 2033
11227 2033
11228 2060
11230 2033
11317 2035
11325 2035
11327 2035
11358 2034
13137 2035
13139 2035
14088 2035
14128 2035
101016 2035
101017 2035
101018 2035
Artikel 2
Ontheffing van het gestelde in artikel 1 wordt niet verleend.
Artikel 3
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948–1984 , beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummers: Beperkt openbaar tot 1 januari:
296 2059
2342 2036
Artikel 4
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 3 is, tot verval van de beperking op de openbaarheid, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 5
Het vervaardigen van reproducties van documenten, geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 3 is, tot verval van de beperking op de openbaarheid slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948-1984’.
Den Haag, 3 mei 2011
De
Minister
Secretaris-generaal,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht