Let op. Deze wet is vervallen op 18 mei 2008. U leest nu de tekst die gold op 17 mei 2008.

Besluit bestuur Bosschap ex art. 1 Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2006

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Bosschap ter uitvoering van artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2006
Het bestuur van het Bosschap,
gelet op artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2006, d.d. 8 december 2005
Besluit:
Artikel 1
Er worden geen gemeenten als bedoeld in artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2006 aangewezen.
Artikel 2
Het besluit van 8 december 2005 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in het PBO-blad.
Driebergen, 20 december 2006
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht