Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit betaalbaarstelling door andere organen volksverzekeringen BES

Uitgebreide informatie
Besluit betaalbaarstelling door andere organen volksverzekeringen BES
Artikel 1
De Stichting Pensioenfonds Shell Curaçao is ingevolge artikel 13, vierde lid van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) belast met de betaalbaarstelling van het pensioen, bedoeld in artikel 7, en de toeslag, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, of ten laste van de Sociale Verzekeringsbank aan degenen die tevens in het genot zijn van een pensioen ten laste van de Stichting Pensioenfonds Shell Curaçao.
Artikel 2
Het totaal bedrag van de betaalbaar gestelde ouderdomspensioenen wordt maandelijks bij vooruitbetaling door de Sociale Verzekeringsbank aan de Stichting Pensioenfonds Shell Curaçao overgemaakt.
Artikel 3
Het indienen van een attestatie de vita geschiedt overeenkomstig de richtlijnen van de Stichting Pensioenfonds Shell Curaçao.
Artikel 4
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging en werkt terug tot en met 1 januari 1970.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht