Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2015.

Besluit bevordering eigenwoningbezit

Uitgebreide informatie
1.
Indien blijkt dat het verschil tussen het actueel inkomen en het meetinkomen ten minste gelijk is aan het verschil, genoemd in artikel 34, eerste lid, van de wet, maar deze omstandigheid niet of nauwelijks tot een daling van het netto inkomen heeft geleid, is artikel 34, eerste lid, van de wet niet van toepassing.
2.
Een wijziging van feiten en omstandigheden die van belang is voor de vaststelling van het actueel inkomen en zich gedurende het betreffende bijdragetijdvak voordoet, kan eerst voor het daaropvolgende tijdvak in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van het recht op een bijzondere bijdrage.
3.
Artikel 34, eerste lid, van de wet is niet van toepassing indien de inkomensdaling een vrijwillig karakter heeft.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Definitie
- Hoofdstuk 2. Vaststelling bijzondere bijdrage
+ Hoofdstuk 3
+ Hoofdstuk 4. Wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector en het Besluit woninggebonden subsidies 1995
+ Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht