Artikel 5
De bewaarder houdt een register bij, waarin hij aantekening houdt van:
a. de naam en hoedanigheid van degene die het inbeslaggenomen voorwerp heeft afgegeven;
b. de datum van ontvangst van het voorwerp, de aard en herkomst van het voorwerp, alsmede de reden van inbeslagneming;
c. de plaats waar het voorwerp is opgeslagen;
d. de datum van afgifte van het voorwerp;
e. de naam en hoedanigheid van degene, aan wie de bewaarder het voorwerp afgeeft.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. De bewaarder
- § 3. Inbewaringneming
+ § 4. Opslag
+ § 5. Vervreemding, vernietiging, prijsgave en bestemming tot een ander doel dan het onderzoek
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht