Let op. Deze wet is vervallen op 10 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 9 februari 2008.

Besluit blindedarmmonstername 1999

Uitgebreide informatie
Besluit blindedarmmonstername 1999
Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999,
op 11 november 1999 vastgesteld het navolgende
BESLUIT
Artikel 1
De blinde darmmonstername, als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999, geschiedt op de wijze als opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit blindedarmmonstername 1999".
2.
Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als de inwerkingtreding van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 .
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht