Let op. Deze wet is vervallen op 5 februari 2012. U leest nu de tekst die gold op 4 februari 2012.

Besluit blindedarmonderzoek (PPE) 2007

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2007, houdende regels voor het uitvoeren van blindedarmonderzoek op de slachterij (Besluit blindedarmonderzoek (PPE) 2007)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 4, eerste en zesde lid, van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007;
Besluit:
Artikel 1
Het in artikel 4, eerste en zesde lid, van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 bedoelde onderzoek omvat een blindedarmonderzoek dat wordt uitgevoerd op de wijze als opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit blindedarmonderzoek (PPE) 2007.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 1 november 2007
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht