Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2009.

Besluit boetes Wft

Uitgebreide informatie
Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot het bedrag van de bestuurlijke boetes terzake van overtreding van de Wet op het financieel toezicht (Besluit boetes Wft)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 12 juli 2006, nr. FM 2006-1702M;
Gelet op artikel 1:81, eerste en tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht;
De Raad van State gehoord (advies van 18 augustus, nr. W06.06.0336/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 9 oktober 2006, nr. FM 2006-02367M;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Onder eigen vermogen wordt in dit besluit verstaan:
a. indien het betreft rechtspersonen die op grond van artikel 360 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek verplicht zijn een jaarrekening op te stellen: het eigen vermogen zoals dat blijkt uit die jaarrekening;
b. indien het betreft andere administratieplichtigen, die op grond van artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen verplicht zijn een administratie te voeren en een jaarrekening opstellen: het eigen vermogen zoals dat uit deze jaarrekening blijkt;
c. indien het betreft administratieplichtigen die geen jaarrekening opstellen: het eigen vermogen zoals dat blijkt uit de administratie die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelasting wordt aangehouden;
2.
Onder balanstotaal wordt in dit besluit verstaan:
a. indien het betreft rechtspersonen als bedoeld in het eerste lid onder a: het balanstotaal zoals dat blijkt uit die jaarrekening;
b. indien het betreft administratieplichtigen als bedoeld in het eerste lid onder b: het balanstotaal zoals dat uit deze jaarrekening blijkt;
3.
Indien het betreft een persoon die niet volgens de Nederlandse wet administratieplichtig is, stelt de toezichthouder op basis van andere documenten, met inachtneming van de in artikel 362 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde normen, het eigen vermogen onderscheidenlijk het balanstotaal vast.
Artikel 2
Voor de tariefnummers, behorend bij de in artikel 3, 4 en 5 genoemde overtredingen, zijn de boetebedragen als volgt vastgesteld:
Tariefnummer Boete
1 € 600
2 € 1.000
3 € 6.000
4 € 24.000
5 € 96.000
Artikel 3
Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de Wet op het financieel toezicht of in een hierna genoemd artikel van een op die wet gebaseerde algemene maatregel van bestuur, is als volgt beboetbaar: Wet op het financieel toezicht Algemeen deel 1:10 1:12, derde en vierde lid 1:28, tweede en derde lid 1:74, eerste lid Deel Markttoegang financiële ondernemingen 2:4, eerste lid 2:6, eerste lid 2:8, eerste lid 2:9, eerste en tweede lid 2:10, eerste lid en tweede lid 2:10, vierde lid 2:11, eerste lid 2:15, eerste lid 2:15, tweede lid 2:16, eerste en derde lid 2:18, eerste lid 2:18, tweede lid 2:19 2:20, eerste lid 2:23, eerste lid 2:25, eerste lid 2:25, tweede lid 2:26 2:26a, eerste lid 2:26c, eerste lid 2:26d, eerste lid 2:26f, eerste lid 2:27, eerste lid 2:35 2:36, eerste en tweede lid 2:36, derde en vierde lid 2:36, vijfde lid 2:38, eerste lid 2:38, tweede lid 2:39, eerste en tweede lid 2:40 2:45, eerste lid tot en met derde lid 2:45, vierde lid 2:46, eerste lid tot en met derde lid 2:48, eerste lid 2:50, eerste lid 2:52, eerste lid 2:53, eerste en tweede lid 2:54, eerste en tweede lid 2:54, vierde lid 2:54a, eerste lid 2:54c, eerste lid 2:54d, eerste lid 2:54f, eerste lid 2:55, eerste lid 2:60, eerste lid 2:65, eerste lid 2:65, tweede lid 2:71, eerste lid 2:72, eerste tot en met derde 2:73, eerste en tweede lid 2:75, eerste lid 2:80, eerste lid 2:81, derde lid 2:84, tweede lid 2:86, eerste lid 2:90, tweede lid 2:92, eerste lid 2:96 2:99, vierde en vijfde lid 2:100, tweede lid 2:101, eerste lid 2:102, eerste lid 2:103 2:103a, eerste lid 2:107, eerste lid 2:108, eerste lid 2:110, eerste lid 2:111, eerste lid 2:112, eerste lid 2:114, eerste lid 2:115, eerste lid 2:117, eerste lid 2:118, eerste lid 2:120, eerste lid 2:121, eerste lid 2:122, eerste lid 2:123, eerste lid 2:125, eerste lid 2:126, eerste lid 2:127, eerste lid 2:128, vijfde lid 2:129, eerste en derde lid 2:130, eerste lid Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen 3:5, eerste lid 3:5, vierde lid 3:6, eerste lid 3:6, vierde lid 3:7, eerste lid 3:7 vierde lid 3:8 3:9, eerste lid 3:10, eerste lid 3:10, derde lid 3:15, eerste en tweede lid 3:16, eerste tot en met derde lid 3:17, eerste lid 3:18, eerste en tweede lid 3:19, eerste en tweede lid 3:20 3:21, eerste en tweede lid 3:24 3:29, eerste lid 3:29, tweede lid 3:30, eerste lid 3:32 3:34, eerste en tweede lid 3:35 3:36, eerste en tweede lid 3:37, eerste lid 3:37, tweede en derde lid 3:38 3:38a 3:38b 3:39, eerste lid 3:39, tweede lid 3:41 3:42 3:43, tweede lid 3:44, eerste lid 3:45 3:47, eerste lid 3:47, tweede, derde en vijfde lid 3:48 3:51 3:52 3:53, eerste lid 3:53, tweede en vijfde lid 3:57, eerste en vijfde lid 3:57, zevende lid 3:63, eerste en derde lid 3:67, eerste tot en met derde lid 3:68, eerste en derde lid 3:68a 3:69, eerste en derde lid 3:69, tweede lid 3:70, eerste lid 3:71, eerste lid 3:72, eerste en derde lid 3:72, vierde lid 3:72, lid 5a 3:72, zesde tot en met het negende lid 3:73 3:74, eerste lid 3:74a, eerste lid 3:74a, eerste en tweede lid 3:74a, tweede lid 3:74a, derde lid 3:74a, derde lid 3:74a, vierde lid 3:74a, vierde lid 3:75 3:76, eerste en tweede lid 3:77 3:78, eerste lid 3:81, eerste en derde lid 3:83, eerste lid 3:87, eerste lid 3:88, eerste en tweede lid 3:89, eerste lid 3:95, eerste lid 3:96, eerste lid 3:99, eerste lid 3:103, eerste en tweede lid 3:104, eerste lid 3:104, derde lid 3:105, vierde lid 3:108, eerste tot en met derde lid 3:110, vierde en vijfde lid 3:111, derde lid 3:111a, eerste lid 3:111a, tweede lid 3:112, eerste lid 3:113, eerste en tweede lid 3:116 3:119, eerste lid 3:120, eerste lid 3:120, tweede lid 3:120, derde tot en met vijfde lid 3:120, zevende lid 3:124, tweede lid 3:125, eerste lid 3:126, eerste lid 3:129, eerste en tweede lid 3:131, eerste lid 3:132, eerste en derde lid 3:135, eerste lid 3:136, eerste en tweede lid 3:137 3:138, eerste lid 3:139, eerste lid 3:141, eerste lid 3:143 3:144, eerste lid 3:145, eerste lid 3:146, eerste lid 3:148, eerste lid 3:151, derde lid 3:153 3:155, eerste en derde lid 3:156, zesde lid 3:158, derde en vierde lid 3:175, derde lid 3:196 3:259, eerste en tweede lid 3:262 3:263, eerste tot en met derde lid 3:264, eerste lid 3:267, derde en vierde lid 3:269, eerste lid 3:269, tweede lid 3:271 3:272, eerste lid 3:273, eerste lid 3:279, eerste en vierde lid 3:280, tweede en derde lid 3:280a, tweede lid 3:284, tweede lid 3:285, eerste lid 3:285, tweede lid 3:286, eerste lid 3:286, tweede lid 3:296, eerste lid 3:296, tweede lid 3:296, derde lid 3:296, vierde lid 3:296, achtste lid 3:297, eerste, tweede en vijfde lid 3:298, eerste, tweede en vijfde lid 3:299, eerste en derde lid Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen 4:3, eerste lid 4:3, vierde lid 4:4, eerste lid 4:4a 4:5, tweede lid 4:6, eerste lid 4:6a, eerste lid 4:9, eerste lid 4:9, tweede lid 4:10, eerste lid 4:11, eerste en tweede lid 4:11, vierde lid 4:13, eerste en tweede lid 4:14, eerste lid 4:15, eerste lid 4:16, eerste lid 4:17, eerste lid 4:18a, eerste en tweede lid 4:18b, tweede en derde lid 4:18c, derde lid 4:18d, eerste en tweede lid 4:19, eerste tot en met het derde lid 4:20, eerste lid 4:20, derde lid 4:21 4:23, eerste en tweede lid 4:24, eerste tot en met derde lid 4:26, eerste, derde, vierde en vijfde lid 4:26, tweede lid 4:27, eerste, tweede en vierde lid 4:30a, eerste tot en met derde lid 4:31, eerste lid 4:32, eerste lid 4:33, eerste tot en met derde lid 4:34, eerste en tweede lid 4:39 4:40 4:41 4:42 4:43, eerste lid 4:44, eerste en tweede lid 4:46, eerste lid 4:46, tweede lid 4:46, derde en vierde lid 4:46a 4:47 4:48, eerste lid 4:49, eerste lid 4:49, tweede en derde lid 4:50, eerste lid 4:50, tweede lid 4:51, eerste en tweede lid 4:52, eerste en tweede lid 4:52a 4:53 4:55 4:56, eerste lid 4:57 4:58 4:59, eerste lid 4:59, tweede lid 4:60, vijfde lid 4:62, eerste en tweede lid 4:63, eerste en tweede lid 4:65, eerste tot en met derde lid 4:66 4:67, eerste lid 4:68, eerste lid 4:69, eerste lid 4:70, eerste tot en met derde en vijfde tot en met zevende lid 4:71, eerste tot en met derde en vijfde lid 4:72, eerste lid 4:73, eerste lid 4:74, eerste lid 4:75, eerste en derde lid 4:76, eerste en derde lid 4:77, eerste en tweede lid 4:77, derde lid 4:83, eerste lid 4:84, eerste en tweede lid 4:85, eerste, vierde en vijfde lid 4:87, eerste, tweede, en vierde lid 4:88, eerste, tweede en vierde lid 4:89, eerste lid 4:89a, eerste en tweede lid 4:90, eerste lid 4:90a, eerste tot en met het vijfde lid 4:90b, eerste tot en met het derde lid 4:90b, vierde tot en met het zesde lid 4:90b, zevende tot en met het tiende lid 4:90c, eerste tot en met het vierde lid 4:90d, eerste, tweede en vierde lid 4:90e, eerste tot en met het vijfde lid 4:90e, achtste lid 4:91a, eerste, derde, vierde tot en met het zevende lid 4:91a, negende lid 4:91b, eerste en tweede lid 4:91b, derde en vierde lid 4:91c, eerste en tweede lid 4:91d, eerste en tweede lid 4:91g, eerste tot en met het vierde lid 4:91i 4:91j, eerste, tweede en vijfde lid 4:91k, eerste lid 4:91k, tweede lid 4:91l, eerste en tweede lid 4:93, eerste lid 4:94, eerste lid 4:94, tweede lid 4:94, derde lid 4:95, eerste lid 4:95, tweede lid 4:95, derde lid 4:96, eerste en tweede lid 4:97, eerste en tweede lid 4:99, eerste lid 4:100, eerste lid 4:100, tweede lid 4:100, derde lid 4:100a, eerste en tweede lid 4:100b, eerste tot en met het derde lid 4:100c 4:100d, eerste en tweede lid Deel Gedragstoezicht financiële markten 5:2 5:16, tweede lid 5:18, tweede lid 5:20, eerste tot en met vierde lid 5:21, eerste tot en met vijfde lid 5:21, zesde lid 5:21, zevende lid 5:23, eerste en vijfde lid 5:25c, eerste lid 5:25d, eerste en derde lid 5:25e 5:25f 5:25h 5:25i 5:25m, eerste, tweede, derde en zesde lid 5:25n 5:25p 5:25q 5:25v, derde lid 5:26, eerste lid 5:27, derde en vierde lid 5:28, eerste en tweede lid 5:29, eerste tot en met het vijfde lid 5:30 5:31, eerste en vierde lid 5:31, derde lid 5:32, eerste tot en met het vierde lid 5:32a, eerste tot en met het derde lid 5:32b, eerste tot en met het derde lid 5:32b, vijfde lid 5:32c 5:32d, eerste lid 5:32e 5:32f, eerste lid 5:32g 5:32j, eerste tot en met het derde lid 5:32k, eerste, tweede en vierde lid 5:32l, eerste tot en met het derde lid 5:32m 5:34, eerste en tweede lid 5:35, eerste tot en met vierde lid 5:36 5:37 5:38, eerste en tweede lid 5:39, eerste lid 5:40 5:41, eerste en tweede lid 5:42 5:43, eerste en tweede lid 5:44 5:48, derde tot en met achtste lid 5:50 5:51, eerste lid 5:56, eerste en derde lid 5:56, zevende lid 5:57, eerste lid 5:58, eerste lid 5:59, eerste lid 5:60, eerste lid 5:60, derde lid 5:61, eerste lid 5:62, eerste lid 5:62, derde lid 5:63, derde lid 5:64, eerste lid 5:64, derde lid 5:64, vierde tot en met zevende lid 5:65 5:66 5:68, eerste lid 5:74, eerste en vierde lid 5:78 5:79
Tariefnummer
   
  3
  3
  5
  3
     
   
  5
  5
  5
  1
  1
  4
  5
  1
  4
  5
  1
  4
  3
  5
  5
  1
  4
  4
  5
  4
  5
  4
  5
  1
  5
  1
  4
  1
  4
  1
  5
  1
  4
  1
  5
  5
  1
  1
  1
  4
  5
  4
  5
  4
  5
  5
  5
  5
  1
  1
  1
  5
  5
  1
  1
  5
  1
  5
  5
  2
  4
  1
  1
  4
  4
  4
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  2
  1
  1
     
  5
  4
  5
  3
  5
  3
  4
  4
  3
  2
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  1
  3
  3
  3
  4
  5
  1
  3
  3
  5
  5
  4
  3
  1
  1
  1
  3
  1
  4
  3
  1
  5
  1
  4
  2
  4
  3
  4
  4
  4
  4
  4
  3
  2
  1
  3
  2
  4
  1
  1
  2
  3
  3
  2
  1
  2
  3
  3
  3
  1
  3
  1
  1
  1
  1
  3
  3
  3
  3
  4
  2
  3
  3
  3
  2
  1
  3
  4
  4
  3
  3
  2
  2
  2
  1
  2
  1
  2
  2
  3
  2
  3
  3
  4
  3
  3
  4
  4
  4
  3
  4
  4
  4
  4
  3
  4
  3
  1
  3
  3
  3
  4
  2
  1
  1
  1
  3
  3
  4
  4
  1
3:277b, eerste lid   3
  3
  3
  2
  3
  4
  4
  4
  4
  4
  3
  4
  3
  3
  3
  3
  3
     
  5
  4
  4
  5
  2
  2
  2
  4
  3
  4
  3
  2
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
4:18e, eerste en tweede lid   3
  3
  3
  2
  2
  3
  3
  3
  1
  3
  3
  4
  2
  3
  2
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  2
  1
  2
  3
  2
  4
  3
  2
  4
  1
  3
  2
  4
  2
  4
  3
  3
  3
  4
  4
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  2
  2
  2
  2
  2
  3
  2
  3
  3
  1
  3
  2
  2
  3
  2
  3
  3
  4
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  4
  3
  4
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  4
  3
  2
  3
  2
  4
  3
  2
  4
  4
  3
  2
  3
  2
  4
  3
  3
  4
  4
     
  5
  3
  3
  3
  3
  2
  3
  3
  4
  4
  4
  3
  2
  5
  4
  1
  2
  3
  3
  4
  3
  3
  3
  3
  3
  4
  3
  3
  3
  4
  4
  5
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  4
  4
  4
  3
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  3
  4
  1
  2
  5
  4
  5
  5
  2
  4
  3
  2
  4
  3
  3
  4
  2
  3
  2
  3
  3
  5
  5
  5
Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft 4, eerste en tweede lid 4, derde lid 5, eerste en tweede lid 6, eerste lid 7, eerste lid
  Tariefnummer
  3
  2
  3
  2
  1
Besluit Reikwijdtebepalingen Wft 5, eerste lid, onder a 5, eerste lid, onder b en c 5, eerste lid, onder d 5, tweede lid 6, eerste lid 9
  Tariefnummer
  1
  4
  3
  3
  1
  4
Besluit prudentiële regels Wft 10, eerste tot en met het zesde lid 11, eerste tot en met het vijfde lid 12, eerste tot en met het derde lid 13, eerste en tweede lid 14, eerste tot en met het vierde lid 14, vijfde lid 15, eerste tot en met het derde lid 16, eerste en tweede lid 17, eerste tot en met het vierde lid 17a 18 19 20, eerste tot en met het derde lid 21, eerste tot en met het derde lid 22 22a 23, eerste tot en met het derde lid 23, vijfde en zesde lid 23a, eerste tot en met het derde lid 23b, tweede lid 23c, tweede lid 23d 23e, tweede lid 24 24a, eerste en tweede lid 24b, eerste en tweede lid 25 26, eerste tot en met het derde lid 27, eerste en tweede lid 28 29 30 31, eerste lid 31, tweede lid 33, eerste tot en met het derde lid 34, eerste en tweede lid 35, eerste en tweede lid 36, eerste lid 37, eerste tot en met het vierde lid 38, eerste tot en met het derde lid 39, eerste tot en met derde lid 39, vijfde lid 40, eerste lid 40, tweede lid 41, tweede lid 44, tweede lid 44, derde, vierde en zesde lid 45, eerste en derde lid 47, eerste tot en met het derde lid 47, vierde lid 47, vijfde lid 54 55, eerste lid 56, tweede tot en met het vierde lid 59, eerste en tweede lid 60, eerste tot en met vierde lid 61, eerste tot en met zesde lid 61a, eerste en tweede lid 62, tweede en derde lid 62, vierde lid 62a, derde lid 62b, eerste lid 62c, tweede lid 62c, derde en vierde lid 62e, eerste lid 63, eerste en tweede lid 64 64a 64b, eerste tot en met derde lid 64c, eerste en tweede lid 64c, vierde tot en met zesde lid 65, eerste tot en met derde lid 66, eerste lid 67, eerste tot en met zevende lid 68, eerste en tweede lid 69, tweede lid 69, zesde lid 69, zevende lid 70, derde tot en met het vijfde lid 71, eerste tot en met derde lid 72, tweede lid 74, eerste tot en met het derde lid 75, tweede en derde lid 79, eerste lid 80 81, eerste tot en met het vierde lid 81, vijfde lid 82, eerste tot en met het derde lid 83 84, tweede en derde lid 85, eerste lid 86, eerste lid 87, eerste tot en met het derde lid 89, eerste lid 90, eerste tot en met vierde lid 91, eerste tot en met derde lid 92, eerste tot en met derde lid 93 94, eerste tot en met vierde lid en zesde lid 95, eerste tot en met derde lid en vijfde lid 96 98, eerste tot en met vierde lid 101, eerste en tweede lid 102, eerste tot en met het vierde lid 103, eerste en tweede lid 103, vierde lid 104, eerste tot en met het derde lid 105, eerste tot en met het derde lid 106 107, tweede lid 108, eerste lid 109, eerste lid 110 111, eerste tot en met het vijfde lid 112 113, eerste en tweede lid 114, eerste en tweede lid 115, eerste en tweede lid 116, eerste lid 117, eerste tot en met het vierde lid 118, tweede en derde lid 119 120, eerste en derde lid 120, vierde lid 121, eerste, derde en vierde lid 122, eerste en tweede lid 122a, eerste lid 122b, eerste en tweede lid 123, eerste tot en met het derde lid 123, zesde lid 125, eerste en tweede lid 126, eerste lid, tweede lid en vierde lid 126, achtste 127, eerste tot en met het derde lid 129 131, vierde lid 133, eerste lid 133, tweede lid 134, eerste lid 135, eerste tot en met het vierde lid 136, eerste en tweede lid 137, eerste tot en met derde lid 138 142
Tariefnummer
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
1
3
1
1
1
1
1
3
3
1
3
1
1
1
1
3
1
5
5
3
4
3
3
3
3
4
4
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
1
3
1
1
1
3
3
3
3
3
Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 2, eerste lid 3, eerste en tweede lid 3, vierde lid 4 17, eerste tot en met het zesde lid 18 19, eerste en tweede lid 19, derde lid 20, eerste en tweede lid 21, eerste en tweede lid 21, derde tot en met het vijfde lid 22, eerste en tweede lid 23, eerste tot en met derde lid 23, tweede en derde lid 24, eerste en tweede lid 24, derde lid 25, eerste en tweede lid 26, eerste tot en met het derde lid 26, vierde lid 27, eerste en tweede lid 28, eerste lid 29, eerste en tweede lid 29, derde lid 30, eerste tot en met het derde lid 31, eerste tot en met het zesde lid 31a 31b 31c, eerste tot en met het derde lid 32, eerste tot en met het derde lid 32, vijfde lid 33 34, eerste en vierde lid 35, eerste lid 35, tweede en derde lid 35, vierde lid 35, vijfde lid 35a, eerste lid 35a, tweede lid 35a, derde en vierde lid 35 b 35c, eerste en tweede lid 35d 35e, eerste tot en met het derde lid 35g, eerste lid 35h 37 38, eerste en tweede lid 38, derde lid 38a, eerste lid 38b, eerste lid 38c, eerste lid 38d, eerste en tweede lid 38e, eerste en tweede lid 39 40 41 42 49, eerste lid 49, tweede lid 49a, eerste en tweede lid 49b 50, eerste tot en met het derde lid 51, eerste en tweede lid 51a, eerste tot en met het vierde lid 51a, vijfde lid 51a, zesde lid 51a, zevende lid 52, eerste tot en met het zevende lid artikel 53, eerste tot en met het dertiende lid 55, eerste en derde lid 56 57, eerste en tweede lid 58, eerste tot en met het derde lid 58a, eerste tot en met het derde lid 58b, eerste lid 58b, tweede lid 58b, derde lid 58c, eerste lid 58c, tweede tot en met het vijfde lid 58d, eerste tot en met het zesde lid 58e, eerste lid 58f, eerste lid 58f, derde tot en met vijfde lid 59 60, eerste en vierde lid 61, eerste lid 62 63, eerste, tweede en vierde lid 65, eerste en tweede lid 66, eerste tot en met het derde lid 67, eerste en tweede lid 68, eerste tot en met het derde lid 69, eerste tot en met het zevende lid 70, eerste tot en met het zevende lid 71, eerste en tweede lid 71a, eerste, derde en vierde lid 72, eerste lid 72, tweede lid 72, derde lid 72, vijfde lid 73 74 75 77, eerste lid 78, tweede en vierde lid 79, eerste en tweede lid 80 80a, eerste lid 80a, tweede en derde lid 80b, eerste lid 80c, eerste lid 80c, tweede lid 81, eerste tot en met het derde lid 81, vierde lid 82, eerste lid 83, eerste en tweede lid 83, derde lid 84 85 86, eerste en tweede lid 88, eerste en tweede lid 89, eerste tot en met het derde lid 90 91, eerste en tweede lid 92, eerste tot en met het derde lid 94, eerste en tweede lid 95, eerste, tweede, vierde en vijfde lid 96, eerste lid 97, eerste lid 98 99, eerste tot en met het vijfde lid 100 102, eerste en tweede lid 103, eerste en tweede lid 104 105 106 110, eerste lid 112, eerste, derde en vierde lid 113, eerste lid 114, eerste lid 115, eerste lid 116 117 118, eerste en tweede lid 119 120, eerste, tweede en vierde lid 122, eerste en tweede lid 123, eerste en vierde lid 123, vierde lid 123, vijfde en zesde lid 124, eerste lid 125, eerste en tweede lid 125, derde lid 126, eerste lid 127, eerste en tweede lid 128 129 130 132 133, eerste lid 133, tweede tot en met het vierde lid 134, eerste tot en met het vierde lid 135, eerste en tweede lid 136, eerste lid 137, tweede lid 138, eerste lid 139, eerste en tweede lid 140, eerste lid 140, tweede lid 143, tweede lid 144 145 146, eerste en tweede lid 147, eerste, derde en vierde lid 148, eerste en tweede lid 149, tweede lid artikel 149a, eerste lid artikel 149b, eerste tot en met het derde lid 150, eerste en tweede lid 151 154 155, eerste lid 156 158, tweede lid 159, tweede lid 160, tweede lid 162, eerste en tweede lid 163, eerste en tweede lid 164, eerste lid 164, tweede lid 164, derde lid 164a, eerste lid 164a, tweede lid 164b, eerste en tweede lid 164b, derde lid 165, eerste en tweede lid 165a, eerste tot en met het derde lid 165b, eerste, vierde en vijfde lid 165c, eerste tot en met het derde lid 165d 166 167 167a, eerste tot en met het vierde lid 168a, eerste lid 174, tweede lid
Tariefnummer
3
3
2
2
3
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
4
3
4
3
4
2
2
4
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
4
3
4
4
3
4
4
3
3
3
3
3
5
3
1
4
3
3
3
3
4
4
2
3
3
2
3
3
3
2
3
4
3
5
3
3
2
4
3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
4
3
4
3
5
4
3
2
3
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
3
3
1
1
3
3
3
3
1
3
3
1
3
3
3
3
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
1
3
3
1
2
3
3
3
3
3
3
4
1
4
4
3
1
4
3
5
5
3
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen Wft 6 11, tweede lid
  Tariefnummer
  2
,   2
Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft 2 3, eerste tot en met zevende lid 4 5, eerste tot en met zevende lid 6 7 8, eerste en tweede lid 9, eerste tot en met vierde lid
  Tariefnummer
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
Besluit openbare biedingen 3 4, eerste en derde lid 5, eerste, vierde en vijfde lid 6 7 10 11 12 13 14 15, eerste tot en met vierde lid 16, eerste, tweede en vierde lid 17 18, eerste tot en met derde lid 19 22 21 22 23 24 25, eerste lid 27
  Tariefnummer
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
Artikel 4
Uitvoeringsverordening markten voor financiële instrumenten Tariefnummer
7 3
8, eerste lid 3
8, tweede lid 3
17, eerste lid 3
24 3
27, eerste lid 3
29, eerste lid 3
29, tweede lid 3
29, derde lid 3
29, vierde lid 3
29, vijfde lid 3
36 3
37 3
1.
Overtreding van een voorschrift in het hierna te noemen artikel van de Algemene wet bestuursrecht is als volgt beboetbaar:
2.
Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de Prospectusverordening is als volgt beboetbaar:
3.
Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de uitvoeringsverordening markten voor financiële instrumenten is als volgt beboetbaar:
Artikel 5
Overtreding van een voorschrift gesteld in een hierna te noemen artikel uit de Nadere Regeling – gesteld krachtens de artikelen 31, 35, 54, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 71, 84, 110, 112, 118, 123, 124, 133, 134, 164, 165 en 167 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen – is als volgt beboetbaar gesteld:
Nadere Regeling   Tariefnummer
2:1, eerste tot en met negende lid   3
2:2, eerste tot en met zesde lid   3
2:3   3
2:4   3
3:1   3
3:11   3
3:12   3
4:4, eerste lid   2
5:1   3
5:2, eerste en tweede lid   3
5:3   3
5:4, eerste en tweede lid   3
5:5   4
5:6   4
5:8   3
5:9   3
6:2, eerste en tweede lid   3
6:3   3
6:4   3
6:5, eerste, tweede en derde lid   2
6:6, eerste tot en met derde lid   2
6:7, eerste tot en met derde lid   2
6:8, eerste en tweede lid   2
6:9   2
6:10, eerste, vijfde en zesde   3
6:11   3
6:12, eerste en tweede lid   3
6:13, eerste, tweede en derde lid   3
6:14, eerste lid   3
6:21   2
6:22, derde lid   2
6:23, eerste en tweede lid   3
6:24   3
1.
Indien een boete wordt opgelegd aan een persoon die behoort tot een van de hierna genoemde categorieën, is de hoogte van de boete mede afhankelijk van diens draagkracht:
a. financiële ondernemingen;
b. vertegenwoordigers van een verzekeraar;
c. houders van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, 3:96 of 5:32 van de Wet op het financieel toezicht;
d. personen die in of vanuit Nederland bedrijfsmatig buiten besloten kring opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen aantrekken, ter beschikking verkrijgen of ter beschikking hebben, danwel in de uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon werkzaamheden verrichten ten behoeve van deze activiteiten; en
e. personen en vennootschappen, niet behorende tot een in de onderdelen a tot en met d genoemde categorie, indien het een overtreding betreft van artikel:
2.
De draagkracht komt in de hoogte van de boete tot uiting door het boetebedrag, zoals bepaald op grond van artikel 3, 4 en 5, te vermenigvuldigen met de op grond van artikel 7 toepasselijke draagkrachtfactor.
3.
Indien de toezichthouder niet beschikt over de voor de bepaling van de draagkracht noodzakelijke gegevens, verzoekt hij degene aan wie de boete zal worden opgelegd deze gegevens binnen een door hem te stellen redelijke termijn te verstrekken.
4.
Indien de betrokkene de in het derde lid bedoelde gegevens niet binnen de in dat lid bedoelde termijn verstrekt, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete de draagkrachtfactor vijf van toepassing.
5.
Indien een boete wordt opgelegd aan een persoon die behoort tot meerdere van de in het eerste artikel genoemde categorie dan is de categorie van toepassing die leidt tot de hoogste draagkrachtfactor.
Artikel 7
De in artikel 6, tweede lid, bedoelde draagkrachtfactoren zijn:
a. draagkrachtfactor één:
1°. beleggingsondernemingen, beheerders, beleggingsinstellingen en bewaarders met een eigen vermogen van minder dan € 500.000;
2°. kredietinstellingen en clearinginstellingen met een balanstotaal van minder dan € 50.000.000;
3°. natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars met een balanstotaal van minder dan € 5.000.000.;
4°. levensverzekeraars met een balanstotaal van minder dan € 15.000.000;
5°. financiëledienstverleners, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 4°, waarvan het aantal werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening minder dan 15 bedraagt;
6°. personen die in of vanuit Nederland bedrijfsmatig buiten besloten kring opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen aantrekken, ter beschikking verkrijgen of ter beschikking hebben, danwel in de uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon werkzaamheden te verrichten ten behoeve van deze activiteiten met een omzet van minder dan € 100.000;
7°. personen en vennootschappen, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 6°, met een eigen vermogen van minder dan € 150.000.
b. draagkrachtfactor twee:
1°. beleggingsondernemingen, beheerders, beleggingsinstellingen en bewaarders met een eigen vermogen van ten minste € 500.000 maar minder dan € 5.000.000;
2°. Kredietinstellingen en clearinginstellingen met een balanstotaal van ten minste € 50.000.000 maar minder dan € 500.000.000;
3°. natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 5.000.000 maar minder dan € 25.000.000;
4°. levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 15.000.000 maar minder dan € 75.000.000;
5°. financiëledienstverleners, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 4°, waarvan het aantal werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening ten minste 15 maar minder dan 25 bedraagt;
6°. personen die in of vanuit Nederland bedrijfsmatig buiten besloten kring opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen aantrekken, ter beschikking verkrijgen of ter beschikking hebben, danwel in de uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon werkzaamheden te verrichten ten behoeve van deze activiteiten met een omzet van ten minste € 100.000, maar niet meer dan € 200.000;
7°. personen en vennootschappen, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 6°, met een eigen vermogen van ten minste € 150.000 maar minder dan € 300.000.
c. draagkrachtfactor drie:
1°. beleggingsondernemingen, beheerders, beleggingsinstellingen en bewaarders met een eigen vermogen van ten minste € 5.000.000 maar minder dan € 50.000.000;
2°. Kredietinstellingen en clearinginstellingen met een balanstotaal van ten minste € 500.000.000 maar minder dan € 5.000.000.000;
3°. natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 25.000.000 maar minder dan € 125.000.000;
4°. levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 75.000.000 maar minder dan € 375.000.000;
5°. financiëledienstverleners, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 4°, waarvan het aantal werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening ten minste 25 maar minder dan 40 bedraagt;
6°. personen die in of vanuit Nederland bedrijfsmatig buiten besloten kring opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen aantrekken, ter beschikking verkrijgen of ter beschikking hebben, danwel in de uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon werkzaamheden te verrichten ten behoeve van deze activiteiten met een omzet van ten minste € 200.000, maar niet meer dan € 300.000;
7°. personen en vennootschappen, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 6°, met een eigen vermogen van ten minste € 300.000 maar minder dan € 500.000.
d. draagkrachtfactor vier:
1°. beleggingsondernemingen, beheerders, beleggingsinstellingen en bewaarders met een eigen vermogen van ten minste € 50.000.000 maar minder dan € 500.000.000;
2°. kredietinstellingen en clearinginstellingen met een balanstotaal van ten minste € 5.000.000.000 maar minder dan € 50.000.000.000;
3°. natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 125.000.000 maar minder dan € 500.000.000;
4°. levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 375.000.000 maar minder dan € 1.500.000.000;
5°. financiëledienstverleners, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 4°, waarvan het aantal werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening ten minste 40 maar minder dan 50 bedraagt;
6°. personen die in of vanuit Nederland bedrijfsmatig buiten besloten kring opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen aantrekken, ter beschikking verkrijgen of ter beschikking hebben, danwel in de uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon werkzaamheden te verrichten ten behoeve van deze activiteiten met een omzet van ten minste € 300.000, maar niet meer dan € 400.000;
7°. personen en vennootschappen, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 6°, met een eigen vermogen van ten minste € 500.000 maar minder dan € 5.000.000.
e. draagkrachtfactor vijf:
1°. beleggingsondernemingen, beheerders, beleggingsinstellingen en bewaarders met een eigen vermogen van ten minste € 500.000.000;
2°. kredietinstellingen en clearinginstellingen met een balanstotaal van ten minste € 50.000.000.000;
3°. natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 500.000.000;
4°. levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 1.500.000.000;
5°. financiëledienstverleners, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 4°, waarvan het aantal werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening ten minste 50 bedraagt;
6°. personen die in of vanuit Nederland bedrijfsmatig buiten besloten kring opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen aantrekken, ter beschikking verkrijgen of ter beschikking hebben, danwel in de uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon werkzaamheden te verrichten ten behoeve van deze activiteiten met een omzet van ten minste € 400.000;
7°. personen en vennootschappen, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 6°, met een eigen vermogen van ten minste € 5.000.000.
Artikel 8
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit boetes Wft.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting en bijlage in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 oktober 2006
De Minister van Financiën ,
Uitgegeven de eenendertigste oktober 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht