Let op. Deze wet is vervallen op 22 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 21 juni 2014.

Besluit categorie-indeling Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van het Productschap Vee en Vlees van 28 oktober 2009, houdende de categorie-indeling van varkenshouders en be- of verwerkers van varkens met betrekking tot de salmonellamonitoring bij varkens (Besluit categorie-indeling Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de begripsbepalingen van de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2009 over.
Artikel 2
a. 20% of minder van de bloeduitslagen heeft een Optical Densitywaarde groter dan 40: score: 1;
b. meer dan 20% en minder dan 40% van de bloeduitslagen heeft een Optical Densitywaarde groter dan 40: score: 2;
c. 40% of meer van de bloeduitslagen heeft een Optical Densitywaarde groter dan 40: score: 3.
1.
De voorzitter verwerkt de resultaten van de bloedanalyses in de databank.
2.
Per periode krijgt het bedrijf een score. Deze score wordt als volgt bepaald:
1.
Om de salmonellacategorie van een bedrijf te bepalen, warden de scores van een bedrijf van drie achtereenvolgende perioden waarin salmonellaonderzoek is uitgevoerd, bij elkaar opgeteld.
2.
Aan de hand van de som van de scores, als bedoeld in het vorige lid, wordt het bedrijf bij:
3.
De ondernemer die niet in drie achtereenvolgende perioden Salmonellamonitoring heeft doen uitvoeren, wordt niet in een categorie als bedoeld in het vorige lid, ingedeeld.
4.
De periode waarin op het bedrijf van de ondernemer geen varkens zijn afgeleverd met bestemming slacht, wordt niet meegerekend bij de achtereenvolgende perioden, bedoeld in het vorige lid.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit categorie-indeling Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van publicatie.
Zoetermeer, 28 oktober 2009
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht