Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: de Wet controle op rechtspersonen ;
b. relevant strafbaar feit: een strafbaar feit dat verband houdt met het doel of de werkzaamheid van de rechtspersoon;
c. transactie: het voldoen aan voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging, als bedoeld in artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht en in de artikelen 36 en 37 van de Wet economische delicten.
Inhoudsopgave
- Paragraaf 1. Begripsbepalingen
+ Paragraaf 2. Bronnen van de registratie
+ Paragraaf 3. De inhoud van de registratie
+ Paragraaf 4. Het verstrekken van gegevens uit de registratie
+ Paragraaf 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht