Artikel 6
Aan de volgende instanties of personen worden als vaste gebruikers als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de wet, desgevraagd in individuele gevallen persoonsgegevens uit de registratie verstrekt:
f. de Koninklijke Marine, voor zover dat noodzakelijk is voor de voorkoming en bestrijding van ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie;
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Begripsbepalingen
+ Paragraaf 2. Bronnen van de registratie
+ Paragraaf 3. De inhoud van de registratie
- Paragraaf 4. Het verstrekken van gegevens uit de registratie
+ Paragraaf 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht