Artikel 2
Als bestuursorganen of diensten die zijn belast met de opsporing van strafbare feiten of met het toezicht op financiële instellingen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder e, van de wet, worden aangewezen:
a. de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
b. de Autoriteit Financiële Markten;
c. de bestuursorganen die op grond van de Wet milieubeheer of op grond van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevoegd zijn tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit en de beheerders in de zin van artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet;
d. de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;
e. De Nederlandsche Bank N.V.;
f. de Dienst Wegverkeer;
g. het openbaar ministerie;
h. Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;
i. Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten behoeve van de door hem aangewezen toezichthouders, bedoeld in de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving ;
j. de Voedsel- en Warenautoriteit;
k. de VROM-Inspectie.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Begripsbepalingen
- Paragraaf 2. Bronnen van de registratie
+ Paragraaf 3. De inhoud van de registratie
+ Paragraaf 4. Het verstrekken van gegevens uit de registratie
+ Paragraaf 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht