Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit controle reiniging en desinfectie van kratten en containers 2004

Uitgebreide informatie
Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 10 juni 2004
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikelen 3, zesde lid, en 9 van de Verordening hygiƫnevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999;
Besluit:
Artikel 1
De controle op de reiniging en desinfectie van kratten en containers geschiedt op de wijze als opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Bij aanwezigheid van Salmonella bij minimaal 2 onderzoeken per week, uitgevoerd zoals in de bijlage bij dit besluit is aangegeven, moet het reinigingssysteem onderzocht worden op gebreken. De resultaten van dit onderzoek moeten worden geregistreerd.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit controle reiniging en desinfectie van kratten en containers 2004".
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 10 juni 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht