Let op. Deze wet is vervallen op 25 december 2011. U leest nu de tekst die gold op 24 december 2011.

Besluit correctiefactoren runderen A (PVV) 2008

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 12 maart 2008 houdende vaststelling van correctiefactoren runderen A (Besluit correctiefactoren runderen A (PVV) 2008)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees,
Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel g, van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2008,
Besluit:
Artikel 1
Op voet van het bepaalde in artikel 8, tweede lid, onderdeel g, van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2008 worden de volgende correctiefactoren vastgesteld:
  koud geslacht gewicht warm geslacht gewicht
Lever 3,50 kilogram 3,57 kilogram
Nier 0,25 kilogram 0,255 kilogram
Nieren 0,50 kilogram 0,51 kilogram
Niervet 3,50 kilogram 3,57 kilogram
Staart blank 0,50 kilogram 0,50 kilogram
Staart rosé 0,70 kilogram 0,70 kilogram
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit correctiefactoren runderen A (PVV) 2008.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 12 maart 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht