Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit correctiefactoren runderen A (PVV) 2011

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2011 houdende vaststelling van correctiefactoren runderen A (Besluit correctiefactoren runderen A (PVV) 2011)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 5, eerste lid, onderdelen e. en g., van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2011;
Besluit:
Artikel 1
Op voet van het bepaalde in artikel 5, eerste lid, onderdelen e. en g., van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2011 worden de volgende correctiefactoren vastgesteld:
  koud geslacht gewicht warm geslacht gewicht
Lever 3,50 kilogram 3,57 kilogram
Nier 0,25 kilogram 0,255 kilogram
Nieren 0,50 kilogram 0,51 kilogram
Niervet 3,50 kilogram 3,57 kilogram
Staart kalf V 0,49 kilogram 0,50 kilogram
Staart kalf Z 0,69 kilogram 0,70 kilogram
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit correctiefactoren runderen A (PVV) 2011.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 26 oktober 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht