Besluit van 22 februari 2007, nr. 07.000671, houdende departementale herindeling met betrekking tot de emancipatie en kinderopvang
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 22 februari 2007, nr. 3031106;
Gelet op artikel 44 van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op de terreinen van emancipatie en van kinderopvang voor zover deze tot 22 februari 2007 was opgedragen aan Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Artikel 2
De taken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden dienovereenkomstig gewijzigd.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 22 februari 2007.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.
Den Haag, 22 februari 2007
De
Minister-President,
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht