Let op. Deze wet is vervallen op 2 december 2012. U leest nu de tekst die gold op 1 december 2012.

Besluit derde gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza bij pluimvee (PPE) 2010

Uitgebreide informatie
Besluit van de voorzitter, namens het bestuur, van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 december 2010 houdende vaststelling van een gebied waar infectieuze coryza is uitgebroken en wordt bestreden (Besluit derde gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza bij pluimvee (PPE) 2010)
De voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, namens het bestuur;
Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Verordening bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2009;
Gehoord het advies van de Adviescommissie pluimveegezondheidszorg,
Besluit:
Artikel 1
In het gebied aangegeven op de kaart in de bijlage is op 1 december 2010 de aanwezigheid van infectieuze coryza bij pluimvee vastgesteld.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit derde gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza bij pluimvee (PPE) 2010.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.
Zoetermeer, 1 december 2010
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht