Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit desinfectiemiddel handmatige monsterneming boerderijmelk 2012

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Zuivel van 3 januari 2012 tot vaststelling van nadere regels voor het desinfectiemiddel voor het ontsmetten van de monsterlepel bij handmatige monsterneming van boerderijmelk
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 8, derde lid, van Zuivelverordening 2011, Nemen, transporteren en bewaren van monsters boerderijmelk;
Besluit:
Artikel 1
Het in artikel 8, derde lid, van Zuivelverordening 2011, Nemen, transporteren en bewaren van monsters boerderijmelk bedoelde desinfectiemiddel bestaat uit een oplossing van perazijnzuur en waterstofperoxide. De concentratie van de oplossing perazijnzuur/waterstofperoxide in de monsterhouder moet tenminste 0,2% en maximaal 1,0% zijn.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit desinfectiemiddel handmatige monsterneming boerderijmelk 2012.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 4 januari 2012.
's-Gravenhage, 3 januari 2012
plaatsvervangend voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht