Let op. Deze wet is vervallen op 24 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 23 maart 2010.

Artikel 1 Besluit diverse vergoedingen Tweede Kamer

Uitgebreide informatie
Artikel 1. Beroepskosten leden Tweede Kamer
Gelet op artikel 10 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer bedraagt de vergoeding voor beroepskosten op grond van artikel 9, derde lid, van genoemde wet voor het jaar 2006 € 2.268,46 op jaarbasis.
Voor leden voor wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor toepassing van die wet als dienstbetrekking kan worden aangemerkt, geldt ingevolge artikel 9, tweede lid, van de Wet schadeloosstelling leden tweede Kamer een beroepskostenvergoeding voor het jaar 2006 van € 4.725,95 op jaarbasis.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Beroepskosten leden Tweede Kamer
Artikel 2. Aanpassing verblijfkosten leden Tweede Kamer
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht