Let op. Deze wet is vervallen op 28 oktober 2005. U leest nu de tekst die gold op 27 oktober 2005.

Besluit documenten leeftijdsvaststelling Drank- en Horecawet

Uitgebreide informatie
Besluit van 12 oktober 2000, houdende aanwijzing van aanvullende documenten aan de hand waarvan leeftijdsvaststelling in het kader van de Drank- en Horecawet kan geschieden (Besluit documenten leeftijdsvaststelling Drank- en Horecawet)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juli 2000, kenmerk GZB/GZ 2.084.073;
Gelet op artikel 20, vierde lid, van de Drank- en Horecawet;
De Raad van State gehoord (advies van 20 juli 2000, no. W13.00.0276/111);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 oktober 2000, kenmerk GZB/GZ 2.108.436;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De volgende documenten worden aangewezen als documenten aan de hand waarvan eveneens leeftijdsvaststelling als bedoeld in artikel 20 van de Drank- en Horecawet kan geschieden:
a. een rijbewijs, als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994;
c. een bromfietscertificaat, als bedoeld in artikel 135 van de Wegenverkeerswet 1994 .
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit documenten leeftijdsvaststelling Drank- en Horecawet.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop onderdeel T van ARTIKEL I van de Wet van 13 april 2000, Stb. 184, tot wijziging van de Drank- en Horecawet in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 oktober 2000
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven vierentwintigste oktober 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht