2.
De artikelen 34, vierde lid, eerste zin, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 35, vijfde lid, eerste zin van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:28, vijfde lid, eerste zin, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongehandicapten zijn niet van toepassing op:
a. personen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, ten aanzien van wie in de periode genoemd in dat onderdeel op een andere grond reeds een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling als bedoeld in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten heeft plaatsgevonden;
Inhoudsopgave
Artikel 1. Tijdstip van herbeoordeling
Artikel 2. Uitzondering op herbeoordeling
Artikel 3. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht