Let op. Deze wet is vervallen op 10 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 9 februari 2008.

Besluit eindproductencontrole op de uitsnijderij

Uitgebreide informatie
Besluit eindproductencontrole op de uitsnijderij
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999,
op 15 februari 2001 vastgesteld het navolgende
BESLUIT
Artikel I
de mostername op eindproducten op de uitsnijderij, als bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999, geschiedt op de wijze als opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
1. Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit eindproductencontrole op de uitsnijderij".
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht