Let op. Deze wet is vervallen op 5 februari 2012. U leest nu de tekst die gold op 4 februari 2012.

Besluit eindproductenonderzoek op de uitsnijderij (PPE) 2007

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2007, houdende regels voor het nemen van monsters van eindproducten op de uitsnijderij (Besluit eindproductenonderzoek op de uitsnijderij (PPE) 2007)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 4, derde en zesde lid, van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 (hierna: de Verordening) over, en verstaat daarnaast onder eindproduct: vel van de borstkap, filet, poten of vleugels van geslachte kuikens.
Artikel 2
Het in artikel 4, derde lid, van de Verordening bedoelde onderzoek omvat een monstername op eindproducten op de uitsnijderij, welke geschiedt op de wijze als opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit eindproductenonderzoek op de uitsnijderij (PPE) 2007.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 1 november 2007
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht