Besluit van 7 juli 2010, houdende regels inzake elektronisch verkeer met de bestuursrechter (Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juni 2010, nr. 5658199/10/6;
Gelet op artikel 8:40a, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
De Raad van State gehoord (advies van 16 juni 2010, nr. W03.10.0224/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juli 2010, nr. 5658199/10/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Beroep bij de bestuursrechter kan slechts langs elektronische weg worden ingesteld op een vanwege de gerechten aangegeven wijze.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op:
a. het bij de bestuursrechter aanwenden van andere rechtsmiddelen en
b. het bij de bestuursrechter indienen van andere geschriften in het kader van een procedure.
Artikel 2
Voor de overeenkomstige toepassing van artikel 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de methode die voor authentificatie is gebruikt in ieder geval geacht voldoende betrouwbaar te zijn indien deze van een door Onze Minister van Justitie aangewezen betrouwbaarheidsniveau is.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2010. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2010, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 7 juli 2010
De Minister van Justitie, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de vijftiende juli 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht