Let op. Deze wet is vervallen op 18 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 17 december 2014.

Besluit erkenning opleidingen verzorging en behandeling proefdieren

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 mei 2013, nr. WJZ/13050860, met betrekking tot de opleidingseisen voor de verzorging en behandeling van proefdieren als bedoeld in artikel 3 van het Dierproevenbesluit (Besluit erkenning opleidingen verzorging en behandeling proefdieren)
De Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op artikel 3 van het Dierproevenbesluit;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. diploma: diploma als bedoeld in artikel 7.4.6 van de Wet educatie beroepsonderwijs,
c. kwalificatiedossier: kwalificatiedossier in de zin van artikel 1.1.1, onderdeel t1, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,
d. proefdieren: dieren die voor proeven worden gebruikt.
Artikel 2
Als diploma, bedoeld in artikel 3 van het Dierproevenbesluit wordt erkend het diploma of de graad ter afsluiting van de volgende opleidingen:
a. proefdierverzorger zoals beschreven in het kwalificatiedossier Proefdieren, Crebonummer 97770,
b. Bachelor Toegepaste Biologie, specialisatie Dierwetenschappen, aan de HAS Hogeschool,
c. biotechnicus zoals beschreven in het kwalificatiedossier Proefdieren, Crebonummer 97780,
d. Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, afstudeerrichting research, minor Life Science Research, aan de Hogeschool Rotterdam,
e. Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, afstudeerrichting Biomedisch Onderzoek, minor Proefdierkunde, aan de Avans Hogeschool,
f. Bachelor Diermanagement, afstudeerrichting Proefdierbeheer, ingevuld als major of minor, of afstudeerrichting Wildlife Management, minor Verantwoord diergebruik in veldonderzoek, aan de Hogeschool Van Hall Larenstein,
g. Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, afstudeerrichting Zoology, aan de Hogeschool Utrecht,
h. Master Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht.
Artikel 3
Als eisen van bekwaamheid als bedoeld in artikel 3 van het Dierproevenbesluit gelden de ‘Curriculumeisen ten behoeve van een erkenning ex artikel 12 op HBO-niveau’ zoals gepubliceerd op http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2013/05/08/curriculumeisen-tbv-een-erkenning-ex-artikel-12-op-hbo-niveau.html, dat is afgesloten met een getuigschrift.
Artikel 4
In het kader van de verzorging en behandeling van proefdieren, is het verrichten van de volgende werkzaamheden voorbehouden aan de volgende personen:
a. het uitvoeren van enkele eenvoudige biotechnische handelingen, zoals het afnemen van bloed, het oraal ingeven, het toedienen van eenvoudige injecties, het verwijderen van hechtingen en het op verantwoorde wijze doden van kleine proefdieren: degene die beschikt over een diploma of graad als bedoeld in artikel 2 of een getuigschrift als bedoeld in artikel 3,
b. het uitvoeren van andere biotechnische werkzaamheden dan bedoeld onder a, zoals het canuleren van (bloed)vaten, het wegnemen van (delen van) organen, het toepassen van (inhalatie)narcose en het op verantwoorde wijze doden van grotere proefdieren: degene die beschikt over een diploma of graad als bedoeld in artikel 2, onder c tot en met h, of een getuigschrift als bedoeld in artikel 3.
1.
De Regeling erkenning diploma’s Dierproevenbesluit wordt ingetrokken.
2.
Een in artikel 1 van de Regeling erkenning diploma’s Dierproevenbesluit genoemd diploma voor een opleiding tot proefdierverzorger, behaald vóór de datum waarop dit besluit in werking treedt, wordt gelijkgesteld met een diploma als bedoeld in artikel 2, onder a en b. De overige diploma’s genoemd in artikel 1 van de Regeling erkenning diploma’s Dierproevenbesluit, behaald vóór de datum waarop dit besluit in werking treedt, worden gelijkgesteld met de diploma’s en graden als bedoeld in artikel 2, onder c tot en met h.
3.
Een certificaat als bedoeld in artikel 1a van de Regeling erkenning diploma’s Dierproevenbesluit, behaald vóór de datum waarop dit besluit in werking treedt, wordt gelijkgesteld met een getuigschrift als bedoeld in artikel 3.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenning opleidingen verzorging en behandeling proefdieren.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 mei 2013
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht