Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit erkenning verwatergebieden 2002

Uitgebreide informatie
Besluit erkenning verwatergebieden 2002
De voorzitter van het Productschap Vis heeft, gelet op artikel 8 van de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000 in overeenstemming met de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, op 4 juni 2002 het volgende besluit vastgesteld.
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
OSWD : Oosterschelde westelijk deel;
Speelman : Speelmansplaat;
YB : Yersekebank;
Noord : de noordelijke helft van een perceel;
Oost : de oostelijke helft van een perceel;
Zuid : de zuidelijke helft van een perceel;
Zuid/Oost : het zuid-oostelijke kwart van een perceel.
Artikel 2
Als verwatergebied, bedoeld in artikel 8 van de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000 , worden erkend de hierna genoemde (delen van) percelen in de Oosterschelde:
-Mastgat 7a en 8; -YB 306;
-Mastgat 12; -YB 307;
-Oesterput 12, 13, 14 en 14a; -YB 308;
-Speelman 8, 9, 10, 15, 16 en 17; -YB 314 (Oost)
-Speelman 22 tot en met 36; -YB 315 tot en met 317;
-Speelman 37 -YB 318 (West);
-YB 173 (Oost); -YB 357 (West);
-YB 174 (Oost); -YB 358;
-YB 175 (Oost); -YB 359;
-YB 176 (Oost); -YB 360 tot en met 367;
-YB 177 (Oost); -YB 408 tot en met 412;
-YB 178 (Oost); -YB 413 (Oost);
-YB 219 tot en met 225; -YB 415;
-YB 227 (West); -YB 416;
-YB 256 (Oost); -YB 417;
-YB 257 (Oost); -YB 464 (Oost);
-YB 258 (Oost); -YB 465 tot en met 467;
-YB 268; -YB 715 tot en met 718.
  -YB 766 tot en met 769;
  -YB 770;
  -YB 819 (West).
1.
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2002.
2.
Het Besluit erkenning verwatergebieden 2000 wordt ingetrokken.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht