Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instanties verordeningen hygiënevoorschriften (PPE) 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 29 oktober 2009 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden voor controle-instanties die door ondernemers kunnen worden ingeschakeld ten behoeve van de controle op de naleving van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007, de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 en de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij (PPE) 2009, (Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instanties verordeningen hygiënevoorschriften (PPE) 2009)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 11, derde lid, van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007, artikel 8, derde lid, van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 en artikel 10, derde lid, van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij (PPE) 2009;
Besluit:
a. de controle-instantie is geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020, en,
b. de controle-instantie voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in bijlage 1 .
1.
Het Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instanties hygiënevoorschriften pluimveehouderij en pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 wordt ingetrokken.
2.
Elke verwijzing naar het Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instanties hygiënevoorschriften pluimveehouderij en pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 in de regelgeving van het productschap wordt geacht te verwijzen naar het Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instanties hygiënevoorschriften pluimveehouderij, pluimveeverwerkende industrie en kalkoenhouderij.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instanties verordeningen hygiënevoorschriften (PPE) 2009.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 29 oktober 2009
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht