Let op. Deze wet is vervallen op 18 januari 2003. U leest nu de tekst die gold op 17 januari 2003.

Besluit ex artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee

Uitgebreide informatie
Besluit van 11 oktober 2000, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 3 oktober 2000, nr. DGG/J-00/006520, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De organisatie en de coördinatie van de bestrijding van schadelijke gevolgen van ongevallen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee vindt plaats overeenkomstig het Rampenplan voor de Noordzee 2000.
Artikel 2
Het besluit van 23 januari 1997 ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee (Stb. 1997, 25) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 11 oktober 2000
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven zesentwintigste oktober 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht