Besluit van 27 februari 1987, houdende omschrijving van de categorieën van personen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Stb. 1986, 360) op wie deze wet van overeenkomstige toepassing zal zijn
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 16 december 1986, DVV/WJZ-U- 9269;
Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet ( Stb. 1986, 360);
Gehoord de Buitengewone Pensioenraad, de Commissie Indisch Verzet en de Stichting Pelita;
De Raad van State gehoord (advies van 15 januari 1987, nr. W.13.86.0671);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 23 februari 1987, DVV/WJZ-U-9520;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Tot de in artikel 2, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet bedoelde categorieën van personen behoren zij:
a. die, als militair behoord hebbende tot het geregelde leger, na de capitulatie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) in groepsverband in het voormalige Nederlands-Indië de strijd tegen de vijandelijke bezettende macht hebben voortgezet;
b. die, anders dan in militair verband, nà 8 december 1941 doch vóór 8 maart 1942, met het oogmerk afbreuk te doen aan de vijandelijke bezettende macht, olie-installaties, strategische objecten en voorraden onklaar hebben gemaakt en in verband daarmee door de vijandelijke bezettende macht zijn mishandeld of gedood.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot 1 januari 1983.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 27 februari 1987
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de zevende mei 1987
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht