Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.

Besluit ex artikel 21 Bankwet 1948 (8)

Uitgebreide informatie
Besluit van 9 mei 1986, tot uitvoering van artikel 21 van de Bankwet 1948
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken dd. 28 april 1986, nr. 186-1900;
Overwegende dat het in het algemeen belang is dat De Nederlandsche Bank N.V. werkzaamheden verricht op het gebied van export- en importgaranties;
Gelet op artikel 9 van de Bankwet 1998 ;
De Bankraad gehoord (advies dd. 20 maart 1986);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Wij verlenen aan De Nederlandsche Bank N.V. goedkeuring om werkzaamheden te verrichten op het gebied van export- en importgaranties als bedoeld in de Regeling export- en importgaranties 1992.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 1986.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 9 mei 1986
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de negenentwintigste mei 1986
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht