Artikel 4
Voor de toepassing van de in artikel 1 bedoelde bepalingen ten aanzien van het Productschap voor Veevoeder wordt Onze Minister van Economische Zaken mede als betrokken Minister aangemerkt, voor zoveel betreft verordeningen, die regelen inhouden, welke de mededinging beperken tussen degenen, die ondernemingen drijven op het gebied van de mengvoederindustrie, de overige veevoeder- en de veevoedergrondstoffenindustrie of de handel in veevoeder en veevoedergrondstoffen.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht