Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2012.

Artikel 4 Besluit ex artikel 37 van de Wet op de economische delicten

Uitgebreide informatie
1.
De navolgende voorwaarden kunnen gesteld worden:
a. betaling van een bepaalde geldsom, bedragende ten minste € 2 en niet meer dan € 450;
b. afstand van reeds in beslag genomen zaken, met dien verstande, dat de totale waarde van de onder a bedoelde geldsom en van de zaken, waarvan afstand wordt gedaan, niet hoger is dan € 550.
2.
Indien de Nederlandsche Bank van oordeel is, dat een overtreding, als bedoeld in artikel 2, zodanig ernstig is, dat niet volstaan kan worden met het stellen van de in het eerste lid genoemde voorwaarden en dat het niettemin in het algemeen belang is, dat de verdachte in de gelegenheid wordt gesteld door voldoening aan door de Nederlandsche Bank te stellen voorwaarden de strafvervolging te voorkomen, kan het College van procureurs-generaal aan de Nederlandsche Bank toestaan als voorwaarde of voorwaarden te stellen:
a. de betaling van een geldsom, bedragende meer dan duizend gulden, doch niet meer dan vijf duizend gulden;
b. afstand van de in beslag genomen zaken.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4. Evaluatie
Artikel 5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht