Besluit van 7 oktober 1991, houdende uitvoering van artikel 37a, tweede en derde lid Luchtvaartwet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 oktober 1991, nr. JBZ/L 91.010336, Rijksluchtvaartdienst, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Justitie en van Defensie;
Gelet op artikel 37 a , tweede en derde lid van de Luchtvaartwet ( Stb. 1958, 47);
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
In afwijking van het bepaalde in artikel 1, eerste lid, onder d , van de Luchtvaartwet worden voor de toepassing van afdeling 2A van deze wet met betrekking tot militaire luchtvaartterreinen waarvan delen uitsluitend ten behoeve van de burgerluchtvaart worden gebruikt, als exploitant aangemerkt de hierna genoemde rechtspersonen:
a. Eindhoven Airport NV,
b. N.V. Luchthaven Twente,
c. Luchthaven Den Helder B.V.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1991. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 oktober 1991, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 oktober 1991.
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 oktober 1991
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de twee├źntwintigste oktober 1991
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht