Besluit van 27 Februari 1950 tot uitvoering van de artikelen 4, vijfde lid, en 138, tweede lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. (Staasblad 1950, No. K 22.)
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Economische Zaken en Onze Minister van Sociale Zaken van 16 Februari 1950, no. 11193 O.B., Directie voor Wetgeving en andere Juridische Aangelegenheden;
Gelet op de artikelen 4, vijfde lid, en 138, tweede lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie:
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het aantal leden van de Sociaal-Economische Raad bedraagt drie en dertig.
Artikel 2
De eerste zittingsperiode van de Sociaal-Economische Raad vangt aan op 1 April 1950.
Onze Staatssecretaris van Economische Zaken en Onze Minister van Sociale Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Sankt Anton, 27 Februari 1950.
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
De Minister van Sociale Zaken,
Uitgegeven de tiende Maart 1950.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht