Besluit van 27 september 1999, houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 46b, vierde lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 16 juli 1999, nr. WJB 99/553 M, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken;
De Raad van State gehoord (advies van 13 augustus 1999, No. W06.99.0415/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 22 september 1999, WJB 99/551 M;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De aanwijzing, opgenomen in artikel 3 van de Regeling melding en reglementering transacties in effecten 1999, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 27 september 1999
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de dertigste september 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht