Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Besluit ex artikel 64 Binnenschepenwet (1)

Uitgebreide informatie
Besluit van 20 maart 1991, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 16, eerste lid, aanhef en onder a, b, c en d, en tweede lid, en 46 van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat a.i. van 13 maart 1991, nr. S/J 30.408/91, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken;
Gelet op artikel 64 van de Binnenschepenwet ( Stb. 1981, 678);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De artikelen 16, eerste lid, aanhef en onder a , b , c en d , en tweede lid, en 46 van de Binnenschepenwet ( Stb. 1981, 678) treden in werking met ingang van 1 april 1991.
1.
Het bepaalde in artikel 1 is met betrekking tot artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a , b , c en d , van de Binnenschepenwet niet van toepassing op schippers van:
a. gesleepte, geduwde en langszij vastgemaakt meegevoerde schepen;
b. als baggermaterieel gebruikte bakken en vletten;
c. schepen gebezigd ten behoeve van reiniging van grachten en soortgelijke wateren;
d. open rondvaartboten, bestemd of gebezigd voor het bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 personen buiten de bemanning, met een lengte gemeten op het vlak van de grootste inzinking van minder dan 15 meter, voor zover varend op de binnenwateren van zone 4 als bedoeld in bijlage 1 van het Binnenschepenbesluit ( Stb. 1987, 466), alsmede op de Beulakkerwiede en de Belterwiede en met de volgende kenmerken:
- het schip is uitsluitend ingericht en bestemd voor rondvaarten met een niet-onderbroken vaarduur van hoogstens twee uren en
- het schip heeft noch een gesloten opbouw, noch een doorlopend dek;
e. schepen, bestemd of gebezigd voor het bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 personen buiten de bemanning en ingericht om hoofdzakelijk door middel van zeilen te worden voortbewogen.
2.
Het bepaalde in artikel 1 is met betrekking tot artikel 16, eerste lid, aanhef en onder b , van de Binnenschepenwet slechts van toepassing op schippers van schepen, bestemd of gebezigd voor de bedrijfsmatige vaart.
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 20 maart 1991
De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,
Uitgegeven de achtentwintigste maart 1991
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht